ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานห้องผ่าตัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานห้องผ่าตัด

ผู้ที่มี * ท้ายช่องนามสกุล กรุณานำเอกสารในช่องมาหมายมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ

หากติดขัดหรือมีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(245) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)