ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(225) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)