ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง ขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป คลินิกโรคไข้หวัด (ARI Clinic) จุดคัดกรองโควิด

ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง ขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป คลินิกโรคไข้หวัด (ARI Clinic) จุดคัดกรองโควิด-19

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(362) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)