รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท บ.2 ด้วย

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(81) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)