ประกาศขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์ชำรุด จำนวน 3 รายการ

ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์ชำรุดของโรงพยาบาลน่านจำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(214) โดย พัสดุ(อัจฉรา จายานะ)