ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 933 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(333) โดย พัสดุ(อัจฉรา จายานะ)