ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท I.V.INFUSION SET ๑๔๐ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท I.V.INFUSION SET ๑๔๐ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(161) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)