ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแอนติบอดี้ในเลือด และการตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด

เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแอนติบอดี้ในเลือด และการตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 40,000 ราย

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(91) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)