ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดของเลือด และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

เช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell Count : CBC)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(131) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)