ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดซี   จำนวน 20,000 เทสต์ 

2. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอดส์              จำนวน 26,000 เทสต์  

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(145) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)