ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 240,000 เทสต์

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 240,000 เทสต์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(33) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)