ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลาง

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลาง  จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(37) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)