ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

 

  1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี E-bidding ดังนี้

          1.1. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดบี   จำนวน 26,000 เทสต์ 

         1.2. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบซิฟิลิส    จำนวน 20,000 เทสต์  

 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(66) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)