ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(60) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)