ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(221) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)