ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(155) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)