ประกาศประกวดราคา E-bidding จัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม โดยวิธี Real time PCR และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคา E-bidding จัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม โดยวิธี Real time PCR และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(71) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)