ประกาศประกวดราคา E-bidding จัดซื้อชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility + MIC และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคา E-bidding จัดซื้อชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility + MIC และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(70) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)