ประกาศประกวดราคา E-biddingจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคา E-biddingจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(79) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)