เผยแพร่ประกาศเกียรติคุณการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่ประกาศเกียรติคุณการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลน่านผ่านเกณฑ์การประเมินฯได้คะแนนร้อยละ 100

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(362) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)