ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(66) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)