ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2565

วัสดุสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,151,500 บาท

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(47) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)