รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยสามารถกรอกใบสมัครงานได้ดังต่อไปนี้

1 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

2 พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.nanhospital.go.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์มาได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงานตำแหน่ง...(ระบุชื่อตำแหน่ง)...) เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องส่งล่วงหน้าก่อนวันปิดรับสมัคร 3 วัน หากได้รับเอกสารหลังจากวันปิดรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

3 สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์ https://forms.gle/UVK9kREhqKUF2MUAA หลังจากนั้นพิมพ์เอกสารสมัครงานพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและแนบเอกสารสมัครงาน นำมาในวันสอบคัดเลือก

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ www.nanhospital.go.th โดยเข้าไปที่ ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ --> ข่าวรับสมัครงาน

(กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานและเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนรับใบสมัคร)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(390) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)