ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก  สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก  จำนวน   15   ชุด  

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(36) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)