ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(137) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)