ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนจ้างบริการบำรุงเชิงป้องกันแบบรวมอะไหล่ เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส จำนวน 8 เครื่อง

จ้างบริการบำรุงเชิงป้องกันแบบรวมอะไหล่ เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 800,000 บาท

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(28) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)