ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องยกเลิกแผนการจ้างบริการบำรุงรักษเาเครื่องตรวจสวนหัวใจ แบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

จ้างบริการบำรุงรักษเาเครื่องตรวจสวนหัวใจ แบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(41) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)