ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมและเซลล์วิทยาผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวน 12 รายการ ปีงบประมาณ 2565

 จ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมและเซลล์วิทยาผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(72) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)