ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(774) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)