ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(775) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)