ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(1807) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)