เผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564

เผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(215) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)