ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(813) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)