ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2021 อ่าน(1170) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)