รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2021 อ่าน(1371) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)