ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

ของโรงพยาบาลน่าน 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(1545) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)