ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าพร้อมซอง

ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าพร้อมซองประมาณ 3000 กิโลกรัม

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(344) โดย พัสดุ(อัจฉรา จายานะ)