ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท และไม่ได้ลงในระบบ EGP ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(276) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)