ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(309) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)