ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลน่าน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2020 อ่าน(498) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)