รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปะภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(580) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)