รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อ่าน(496) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)