ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 161 ถึง 180 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
16120/9/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2562452
16210/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง " หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเต๊อะ" วันศุกรที่ 20 20 กย.2562 577
16310/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 กย.2562 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน จ.น่650
1645/9/19ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เลิกบุหรี่ โรงพยาบาลน่าน482
1655/9/19ประกาศ นโยบาย รพ.น่าน รพ.ปลอดบุหรี่469
1665/9/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2563768
16722/8/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2562412
16823/7/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2562406
16925/6/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 2562372
17021/8/19รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 1- 4 พ.ศ. 2562364
17121/8/19รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2562380
17220/8/19รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 (แบบสขร.1) พ.ศ. 2562354
17320/8/19รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 4355
17420/8/19รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 พ.ศ. 2562306
17520/8/19รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562304
17616/8/19รายงานการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562313
17716/8/19รายงานสรุปผลการร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564332
17816/8/19รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562368
17916/8/19รายงานการกำกับติดตามและสรุปรายงานผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562343
18016/8/19รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562284