ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 121 ถึง 140 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
12127/2/20เผยแพร่อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข442
12227/2/20เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562304
12327/2/20เผยแพร่ยุทธศาสตร์ของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580497
12417/2/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 2563319
12513/2/20ประกาศการดำเนินการตามกฏหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Fake News)347
12613/2/20ประกาศการดำเนินการตามกฏหมายกรณีผู้โพสต์หรือแช?271
12730/1/20ประกาศ รพ.น่าน คลินิกอายุกรรมวันเสาร์ รพ.น่าน ปรับราคาค่าบริการ392
12823/1/20ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรุปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓334
12916/1/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2562463
13010/1/20ประกาศเผยแพร่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒370
13110/1/20ประกาศเผยแพร่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒384
13210/1/20ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒365
13310/1/20ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒431
13410/1/20ประกาศระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒362
13510/1/20ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ขาย พ.ศ. ๒๕๖๒338
13610/1/20ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒349
13710/1/20ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒346
13810/1/20ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ313
1397/1/20ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เดือน มกราคม 2563391
1402/1/20เผยแพร่จุลสารตัวอย่างการกระทำความผิดทางเพศ297