ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 81 ถึง 100 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
8119/8/20รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 288
8219/8/20รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4291
8318/8/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2563266
8413/8/20มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ289
8523/7/20เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 349
8615/7/20การประชุมวิชาการเครือข่ายบริการพยาบาล 30 - 31 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน1115
8714/7/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2563330
8813/7/20นโยบายการประหยัดน้ำและการจัดการน้ำเสียโรงพยาบาลน่าน422
8917/6/20นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital462
9015/6/20หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)408
9111/6/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 2563368
9211/6/20รายงานผลการกำกับติดตามแผนชมรมจริยธรรมและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563329
9311/6/20รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 1- 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 392
9410/6/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 2563332
9510/6/20รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 รอบเดือน มี.ค. - พ.ค. 2563343
9612/5/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 2563390
9728/4/20ประกาศการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์494
9816/4/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2563423
999/4/20เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย456
1009/4/20รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง)505