ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
112/7/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2565111
221/6/22การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256288
313/6/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 2565149
413/6/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 256584
56/6/22ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติ123
625/5/22ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ101
727/4/22ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี พ.ศ. 2565267
811/4/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2565180
914/3/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565134
1022/3/22ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง ขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป คลินิกโรคไข้หวัด (ARI Clinic) จุดคัดกรองโควิด447
1114/2/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 2565290
1220/1/22เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565665
1317/12/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564257
1413/1/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2564293
1512/1/22เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของบริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565322
1629/12/21รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2339
1728/12/21ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข383
1815/11/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2564361
1927/10/21เผยแพร่ประกาศเกียรติคุณการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 361
2014/10/21 รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 2564432