โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษาเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่ "ป้องกันได้"

เมื่อ วันพุธที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(585) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)