รพ.น่าน ขอแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน

เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 อ่าน(462) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)