ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองฯปฐมภูมิ รพ.น่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2021 อ่าน(42) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)