ท่านที่มีโทรศัพท์มือถือ มีเน็ต โหลดแอฟอื่นมามากแล้ว...ขอความร่วมมือโหลดแอฟ"หมอชนะ" อีกสักแอฟ เพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นนะครับ

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(301) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)